Start klassikale theorielessen

Op donderdag 7 september as starten we weer met de klassikale theorielessen voor auto, bromfiets en motor. Tijdens deze lessen worden onderwerpen aangehaald waar leerlingen vaak de fout ingaan. Er worden examenvragen behandelt en er is natuurlijk gelegenheid tot het stellen van vragen.

De les is in de even weken op donderdag van 19.00 uur tot 20.30 uur. Vooraf aanmelden is verplicht en kan telefonisch of via de mail.