Vrachtauto

Vrachtauto rijbewijs (rijbewijs C)

Algemeen

Verkeersschool Van Dongen biedt verschillende opleidingen aan voor het rijbewijs C. Onder rijbewijs C vallen motorvoertuigen, die niet onder rijbewijs D (autobus) vallen en waarvan het ledig gewicht plus laadvermogen meer bedraagt dan 3500 kg.
Om te starten met dit rijbewijs geldt de eis, dat je in het bezit moet zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B.

Opleidingstraject

Je kunt kiezen uit een opleiding C met vakbekwaamheid of zonder vakbekwaamheid.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vrijstelling voor vakbekwaamheid, kijk dan op www.ilent.nl .

Opleiding zonder vakbekwaamheid

De opleiding zonder vakbekwaamheid (code 95) bestaat uit 1 module theorie RVM1-C. Dit vak bevat verkeer, techniek, lading en wetgeving (administratie). Aansluitend volgt dan het praktijkgedeelte. Op de dag van het praktijkexamen moet je in het bezit zijn van het certificaat RVM1-C.

Opleiding met vakbekwaamheid

De opleiding met vakbekwaamheid (code 95) bestaat uit 3 modules met theorie namelijk RVM1-C, VM2-C (dit vak bevat voertuigkennis en optimaal gebruik voertuig, basiskennis voertuigtechniek, taak van de chauffeur bij onderhoud en storingen, elektronische en mechanische systemen, lading en lading zekeren) en VM3-C.  ( dit vak bevat wetgeving, arbeidstijden, arbeidstijdenbesluit en tachograaf. Wetgeving documenten, veiligheid en gezondheid branche en bedrijf). Aansluitend volgt dan het praktische gedeelte waar ook nog 2 toetsen in zitten namelijk toets besloten terrein en de praktische toets. Op de dag van het praktijkexamen moet je in het bezit zijn van certificaat RVM1-C. De 2 toetsen en andere 2 theorie modules kunnen ook nog na het praktijkexamen nog gedaan worden.

Opleidingsmogelijkheden

Voor zowel de theorie als de praktijk biedt verkeersschool van Dongen u verschillende pakketten of mogelijkheden aan.

Neem voor meer informatie contact op.