Update 13-11-2021 Theorielessen

Tot en met in ieder geval 4 december as mogen de klassikale theorielessen voor bromfiets, auto en motor NIET doorgaan. Zodra er iets verandert zullen we dat hier vermelden.