Theorieles en Coronavirus

Ivm het Coronavirus en de verspreiding er van hebben wij besloten om de klassikale theorielessen op de donderdagavond voorlopig stop te zetten. Zodra deze weer gaan plaats vinden zullen we dat gaan vermelden.