Extra theorieles!!

Gezien de vele aanvragen voor de klassikale theorielessen hebben wij besloten om bij voldoende aanmelding, een extra les te geven op donderdag 4 juni as. Heb je interesse neem dan contact met ons op. Telefoonnummer 0162-682347